Filer til os

Filtyper:
Vi foretrækker at modtage færdige PDF filer, men kan sagtens håndtere alm. TIFF, EPS, AI filer og mange andre.
Filen skal være lavet -Press Optimized- og Acrobat 5.0 kompatibel.

Farver:
Alle farver skal være i CMYK. Hvis der i filen er anvendt Pantone farver, der skal trykkes i CMYK, skal disse være konverteret til CMYK. Alternativt kan pantone farver anvendes. Vi benytter farveprofilen: FOGRA39 Office programmer anvender normalt skærmfarver i RGB. Inden trykning skal disse skærmfarver konverteres til CMYK. Visse skærmfarver, lader sig dårligt konvertere korrekt til trykfarver og kan derfor ændre udtryk.

Skrifter:
Fonte skal være konverteret til kurver – outlined. Fonte kan også være lagt ind i filen (embedded). Grafik må ikke være sat til overprint. Alle skrifter inkluderes/vedlægges. Sørg for at skrifterne er inkluderet ved aflevering af ikke PDF filer. Pas på kunstig kursiv og fed. Anvend ikke layoutprogrammets mulighed for, at gøre en skrift fed, kursiv, outline, skygget eller lignende. Anvend altid skriftfamilier, hvor de forskellige varianter af fed, kursiv, outline osv. findes som skriftsnit. Anvend Type 1 PostScript skrifter eller Open Type. Vi kan alternativt også anvende True Type.

Billeder:
Sørg altid for at bruge billeder i høj opløsning, gerne 300 dpi. Husk CMYK. Vedrørende JPEG. Åbnes JPEG billeder gentagne gange for efterfølgende at blive arkiveret som JPEG igen, kan der opstå synlig kvalitetsforringelse. Kraftig JPEG komprimering (mere end medium) kan ligeledes give synligt kvalitetsstab. Grafik skal være min. 100 dpi og i CMYK farver eller hvis det ønskes – pantone farver.

Beskæring:
Beskæring/bleed: Når der er farver som går til kant, skal der være 3 mm bleed til bekæring for at undgå hvide streger i kanten.
Skæremærker: Tilføj skæremærker der indikerer hvor man ønsker at tryksagen skal beskæres. Du kan tilføje dette når du eksportere til PDF.

Trykklar fil:
Tjek din fil for følgende inden du sender den til tryk
– har den det rigtige format?
– har den det rigtige antal sider? (hvis det er et hæfte skal det gå op i 4)
– har den de rigtige farver? (CMYK + FOGRA39)
– er skrifttyperne inkluderet/er fonten outlinet?
– er billederne i CMYK og høj opløsning?
– har den 3 mm bleed til beskæring?
– har den skæremærker?

Brug for hjælp?
Kontakt os på tlf. 97 22 48 85 eller via mail: info@reprohuset.dk